Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 29. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 12:02