Pensum/læringskrav

Språkhistorie

Sidene 296 -389 i Språklinjer, språkhistorier for det vidaregåande skulen. Arne Torp og Berit Helene Dahl , Aschehoug Forlag 1996- 93 sider

Dialektar

Dialekter i Norge. Eskil Hansen 2010, Fagbokforlaget.

Artiklar om nynorsk

Kvifor i all verda skal eg lære nynorsk?

Kva er nynorsk? Benthe K. Jansson og Roger Lockertsen – 5 sider

Nynorsk – noko for svenskar? Arne Torp – omsett nettartikkel – 2 sider

Nynorskundervisning med sosiale media og digitale samarbeidsverkty. Liv Marie Schou i Norsklæraren nr.3 2010. 5 sider

Er nynorsk eit språk? Jan Terje Faarlund i Norsklæraren nr.1 1994. 4 sider

Ja, nynorsk er eit språk. Jardar Eggesbø Abrahamsen i Norsklæraren nr.3 1994. 4 sider

Nettstader

- forskjellige autentiske og litterære tekstar

- nettgrammatikkar

- nettførelesning

Publisert 7. jan. 2011 12:52 - Sist endra 7. jan. 2011 13:07