Pensum/læringskrav

Språkhistorie

Sidene 296 -389 i Språklinjer, språkhistorier for det vidaregåande skulen. Arne Torp og Berit Helene Dahl , Aschehoug Forlag 1996- 93 sider

Dialektar

Dialekter i Norge. Eskil Hansen 2010, Fagbokforlaget (211 sider).

Nynorsk

Innføring i nynorsk for høgare utdanning. Olaf Almenningen 2006, Det Norske Samlaget, (224 sider)

Artiklar om nynorsk

Kvifor i all verda skal eg lære nynorsk?, Jon Fosse, Språkrådet (5 sider)

Kva er nynorsk? Benthe K. Jansson og Roger Lockertsen – 5 sider

Nynorsk – noko for svenskar? Arne Torp – omsett nettartikkel – 2 sider

Nynorskundervisning med sosiale media og digitale samarbeidsverkty. Liv Marie Schou i Norsklæraren nr.3 2010. 5 sider

Er nynorsk eit språk? Jan Terje Faarlund i Norsklæraren nr.1 1994. 4 sider

Ja, nynorsk er eit språk. Jardar Eggesbø Abrahamsen i Norsklæraren nr.3 1994. 4 sider

Nettstader (kursorisk lesing)

- eit utval autentiske og litterære tekstar

- utvalde nettgrammatikkar og nettførelesingar

Publisert 11. okt. 2011 15:58 - Sist endra 25. nov. 2011 14:47