Pensum/læringskrav

Dialektar

Eskil Hanssen (2010): Dialekter i Norge. Fagbokforlaget, Bergen

Kompendium

Torp, Arne og Dahl, Berit Helene:  Språkliner, språkhistorie for den vidaregåande skulen. Aschehoug Forlag, 1996 s. 296 -389 (93 sider)

Abrahamsen, Jardar Eggesbø:  "Ja, nynorsk er eit språk". i Norsklæraren nr.3 1994

Faarlund, Jan Terje: "Er nynorsk eit språk?" i Norsklæraren nr.1 1994

Jansson, Benthe K. og Lockertsen, Roger: "Kva er nynorsk? i På godt nynorsk. Nynorsk som sidemål for vidaregåande skule". Det norske Samlaget, 1996. s 130  - 135

Schou, Liv Marie: "Nynorskundervisning med sosiale media og digitale samarbeidsverkty", i Norsklæraren nr.3 2010

Tilleggsartiklar om nynorsk

Aasen, Ivar (1836): "Om skriftspråket vårt", omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad, 2006.

Hansen, Atle: "Svart, svart kåseri",  i Medietimen, Dei nynorske festspela 24. juni 2011

Fridtun, Kristin: "Ivar Aasen – rota til alt vondt?" Norsklæraren 3/2013

Sandøy, Helge: Nynorskfolket – kvar, kven og kor mange? , i Festskrift till Mikael Reuter (2003)

Grammatikk

Nynorsk for dumskallar (2013), Det norske Samlaget, Oslo

Kristin Fridtun: Nettførelesning

Kursorisk lesing

- eit utval autentiske og litterære tekstar

Publisert 12. nov. 2015 15:05 - Sist endra 12. nov. 2015 15:05