Eksamen: Tid og stad

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Heimeeksamen.

Utlevering av oppgåva: 29. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 1. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – sjå rettleiingar for digital eksamen

Merknad: Ut- og innlevering foregår i eksamenssystemet Inspera: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/inspera-innlevering/ Hjemmeoppgaven skal leveres/lastes opp i PDF-format (dersom du ikke har fått beskjed om noe annet).

Kunngjering av eksamensresultat: 13. juni

Eksamensresultatar

Du finn eksamensresultatane dine i Studentweb.

Meir om eksamen i dette emnet

Meir informasjon om eksamen i dette emnet finn du på emnesida.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. jul. 2020 11:31