Pensum/læringskrav

Nynorsk

Torp, Arne og Vikør, Lars S. (2014): Hovuddrag i norsk språkhistorie, 4 utgåve. Gyldendal Akademisk, Oslo, s. 159-298

Aasen, Ivar (1836): "Om skriftspråket vårt", omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad, 2006

Grammatikk

Fridtun, Kristin (2013): Nynorsk for dumskallar, Det norske Samlaget, Oslo

Kristin Fridtun: Nettførelesning

Dialektar

Hanssen, Eskil (2014): Dialekter i Norge, 3. opplag, Fagbokforlaget, Bergen

Kursorisk lesing

Eit utval autentiske tekstar på nynorsk, både faglege og litterære

Publisert 21. nov. 2016 17:02 - Sist endra 8. jan. 2017 15:30