Dette emnet er nedlagt

Torsdag 25. september utleveres den …

Torsdag 25. september utleveres den obligatoriske oppgaven. Besvarelsen må innleveres senest mandag 6. oktober kl. 12.00. Oppgavebesvarelsen skal være et individuelt arbeid (ikke gruppearbeid) på 4-5 sider (font:Times 12, linjeavstand: 1 1/2). Faglærerne gir vurderingen bestått/ikke bestått. Bestått oppgaveinnlevering er en forutsetning for å få gå opp til den avsluttende eksamenen.

Publisert 19. sep. 2003 02:00 - Sist endret 7. mars 2005 18:07