Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Kompendium RETKOM1100

Andersen, Per Thomas: "Om å være i sannhet og i språket samtidig. Bjørnstjerne Bjørnsons sakprosa." i Egil Børre Johnsen (red) Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa. Første bok , 1995. Universitetetsforlaget. s.151-172. (Den analyserte teksten, Bjørnsons tale «Om at være i Sandhed» fra 1877, er vedlagt Andersens artikkel.).

Johansen, Anders: Talerens troverdighet.Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk., 2002. Universitetsforlaget. Kap: "Talekunst og kommunikasjonssituasjon", (s. 28-60) og "Massekommunikasjon (s. 157-205)..

Bok pensum

Jens E. Kjeldsen: Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori, 2004. Spartacus. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 12.

Tønnesson, Johan L.: Hva er sakprosa, 2008. Universitetsforlaget.

Svennevig, Jan: Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse, 2001. Cappelen . kapitlene 1-5.

Annet

Tre taler som finnes i tale-databasen på nettstedet virksommeord.uib.no:

  • Gerhardsen, Einar 1948: «Friheten og demokratiet i fare» (Kråkerøytalen).

  • Thrane, Marcus 1850: «Skal vi være moderate eller radikale?»

  • Ås, Berit 1973: «Kvinnekultur».

Publisert 22. apr. 2008 18:12 - Sist endret 6. aug. 2008 18:42