Pensum/læringskrav

Karlsson, Anna-Malin: En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanligayrken , 2006. Stockholm: Språkrådet. ISBN: 978-91-7227-505-8, h., 91-7227-505-7, h.. Dokumentet er del av serien Skrifter utgivna av Språkrådet (175 s.). http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=UBO&tab=default_tab&query=any,contains,070064083&vid=UBO.

Schwebs, Ture og Otnes, Hildegunn: *Tekst.no : strukturer og sjangrer i digitale, 2006. Oslo : Landslaget for norskundervisning Cappelen akademisk forl.. ISBN: 978-82-02-26336-2, h., 82-02-26336-0, h. (2.utg.). 311s. Litterær komposisjon : Databehandling.

Publisert 8. apr. 2010 16:24 - Sist endret 28. juni 2010 12:41