Semesterside for RETKOM3104 - Vår 2006

Fristen for innlevering av prosjektrapportene blir fredag 5. mai kl. 14.00. Rapporten skal være på minimum 15 og maksimum 20 sider (font: Times 12 pt, linjeavstand: halvannen) og leveres som papirutskrift i tre eksemplarer.

4. apr. 2006 15:24

Arbeidet på prosjektemnet RETKOM3104 vil stort sett foregå i mars og april. Dessuten blir det noe undervisning i februar. Beskjed om første samling legges ut på denne siden i slutten av januar.

21. des. 2005 13:39