Semesterside for RETKOM3104 - Vår 2012

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

22. juni 2012 14:24

Sensuren på dette emnet kommer etter at de obligatoriske muntlige presentasjoneen er ferdig gjennomført.

14. juni 2012 14:38