Semesterside for RETKOM4102 - Høst 2008

Kurset "politisk retorikk" vil gi en innføring i aktuell forskning innenfor feltet, både teoretiske diskusjoner og empiriske studier. Hovedvekten vil ligge på hvordan politisk retorikk utfolder seg i Norge og Norden innenfor politiske organer, organisasjoner, forvaltning og mediene. På kurset vil det lagt vekt på forholdet mellom samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier av politisk retorikk og kommunikasjon. Utvalgte personer som arbeider med politisk retorikk til daglig (politikere, journalister. embetsmenn, rågivere) vil holde forelesninger som sine praktiske erfaringer og utfordringer.

16. juni 2008 13:21