Semesterside for RETKOM4102 - Høst 2009

Undervisningen er f.o.m. uke 35 flyttet til Veglab. rom 508 (ved siden av rom 510 der det opprinnelig var satt opp).

21. aug. 2009 16:27

Kommunikasjon i organisasjoner:

Emnet tar opp institusjonell kommunikasjon i næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Retorikk og diskursanalyse brukes som innfallsvinkel til å studere tekster og interaksjonsformer i utøvelsen av organisasjoners virke. Det gjelder kommunikasjon med eksterne interessenter slik som presse og kunder/brukere, og intern kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Noen temaer som vil være sentrale, er profilering og merkevarebygging, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon, interaksjon i møter, historiefortelling og organisasjonskultur.

3. apr. 2009 14:17