Semesterside for RETKOM4102 - Høst 2013

Sensuren har falt, og resultatet ligger i Studentweb.

8. jan. 2014 14:28

Sensuren på dette emnet faller 8. januar 2014, og vil da bli å finne i Studentweb.

17. des. 2013 13:46

Semesteroppgaven skal leveres i 2 eksemplarer på ekspedisjonskontoret (rom 501 HW) i åpningstiden kl 12.30-15.00. På forsiden skal det stå kandidatnummer, emnekode, eksamensordning og semester/år. Kandidatnummer finner man i Studentweb, eller man kan få det opplyst ved innlevering. Man skal også levere utfylt og signert fuskeskjema. Dette ligger på nett, eller man kan få det ved levering. Husk legitimasjon!

6. nov. 2013 14:47