Tema V21: Politisk retorikk

Vår 2021 vil emnet gi fordypning i politisk retorikk med fokus på retorikk og ytringskultur i norsk offentlighet. Emnet gir videre innføring i sentrale teorier om politisk retorikk, deliberasjonsteori, propaganda, medborgerskap og ytringskultur. Emnet gir også fordypning i viktige historiske epoker i norsk politisk retorisk historie og anledning for studentene til å fordype seg i aktuelle spørsmål som vedrører norsk politisk retorikk og offentlig debatt.

 

Vår 2021 vil undervisningen bestå av en forelesningsrekke av Kjell Lars Berge og Eirik Vatnøy, samt gjesteforelesninger med noen av Norges mest anerkjente forskere på valgkamp og politisk kommunikasjon. Deler av undervisningen vil også foregå i form av studentpresentasjoner. Parallelt med emnet arrangerer foreleserne i samarbeid med Senter for politisk kommunikasjon en seminarserie om politisk retorikk. Studentene oppfordres til å delta på seminarene

Publisert 12. nov. 2020 11:02 - Sist endret 12. nov. 2020 11:02