Våren 2009 vil undervisningen konsentreres …

Våren 2009 vil undervisningen konsentreres rundt innflytelsesrik norsk sakprosa i perioden 1945-2008. Grunnteksten vil være Asdal m.fl. 2008: /Tekst og historie. Å lese tekster historisk. /Det vil i god tid før undervisningsstart bli satt sammen et kompendium av felles sakprosatekster for kurset, men studentene vil i tillegg få anledning til å legge opp selvvalgte tekster.

Publisert 19. jan. 2009 10:38 - Sist endret 27. mai 2009 14:47