Pensum/læringskrav

Kristin Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Helge Jordheim, Tore Rem, Trygve Riiser Gundersen & Johan Tønnesson. 2008. Tekst og Historie. Universitetsforlaget. 250 sider

Kompendium

Kompendiet vil være klart til undervisningsstart. Det vil bestå av:

Andenæs, Johs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge (1945/2006) s. 331-338. Aukrust, Tor og Petter Jakob Bjerve: Hva krigen kostet Norge (1945) s. 312-322. Boye, Knut m.fl.: Personlig økonomi (1982/2008) s. 519-540. Bjørneboe, Jens: Vi som elsket Amerika (1968) s. 19-24; 94-103, 170-175. Brox, Ottar: Hva skjer i Nord-Norge? (1966) s. 178-200; 204-205. Brundtland, Gro Harlem m.fl.: Vår felles framtid (1987) s. 222-246. Dahl, Tove Stang (red.): Kvinnerett I (1998) s. 81-105. Dammann, Erik: Fremtiden i våre hender (1972) s. 158-176. Espelid, Ingrid: Ingrid Espelid ber til bords (1967) s. 7-12; 61-62. Evang, Karl: Seksuell opplysning (1951) s. 95-128. Fløgstad, Kjartan: Loven vest for Pecos (1981) s. 109-147. Grünfeld, Berthold: Legal abort i Norge (1973) s. 282-333. Grønoset, Dagfinn: Anna i ødemarka (1972) s. 5-35. Gullestad, Marianne: Det norske sett med norske øyne (2002) s. 15-59. Johannesen, Georg: Om den norske tenkemåten (1975) s. 11, 24-25, 28, 44-47, 66-73, 184-189, 199-202, 222-229, 258-277, 298-302, 307-309, 389-395, 420-427. Kvanmo, Hanna: Dommen (1990) s. 51-74. Lie, Haakon: Slik jeg ser det (1975) s. 417-426. Meadows, Donella m.fl.: Hvor går grensen? (1972) s. 9-36. Næss, Arne: Filosofiens historie, bd. 2 (1953/1980) s. 70-90. Randers, Gunnar: Atomkraften. Verdens håp eller undergang (1946) s. 200-220. Seierstad, Åsne: Bokhandleren i Kabul (2002) s. 9-15, 128-136, 281-283. Seip, Jens Arup: Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays (1963) s. 7-43. Skard, Åse Gruda: Ungene våre (1948) s. 9-15, 19-22, 29-33, 50-54, 103-107, 119-123, 135-137, 138-141, 151-155, 156-159, 174-177, 184-187, 184-187. Skirbekk, Gunnar: Nihilisme? (1958/1998) s. 7-20. Skjervheim, Hans: Deltakar og tilskodar og andre essays (1976/1996) s. 71-87, 111-124. Skouen, Arne: Rettferd for de handicappede (1966) s. 56-65, 72-73. Slagstad, Rune: De nasjonale strateger (1998) s. 190-219. Sveen, Karin Klassereise (2000) s. 69-80. Wisløff, Carl Fredrik: Jeg vet på hvem jeg tror (1946/2004) s. 41-50. Ås, Berit: Kvinner i alle land... (1981) s. 64-93.

Hamsun, Knut: På gjengrodde stier, 1949. Gyldendal.

Publisert 23. okt. 2008 16:45 - Sist endret 31. mars 2009 10:50