Beskjeder

Publisert 20. jan. 2021 10:37

Emnet tar opp samtalens former og funksjoner i noen utvalgte institusjonelle kontekster og i medier. Det gjelder for det første konsultasjoner mellom eksperter eller saksbehandlere og ulike grupper av lekmenn, slik som kunder, klienter og pasienter. For det andre gjelder det offentlige samtaler formidlet gjennom massemedier med vekt på nyhetsintervjuer og debatter. For det tredje skal det tas opp tre temaer som velges sammen med studenter, f.eks. møtesamtaler, klasseromsamtaler, psykoterapisamtaler, interaksjon på butikk og mediert interaksjon (f.eks. i sosiale medier eller i chat). Emnet gir en innføring i sjangertrekk ved samtalene og i etableringen av institusjonelle roller og relasjoner mellom deltakerne. Samtalens funksjon i de ulike institusjonene drøftes i et samfunnsperspektiv.