Tekstvitenskap

 

Sentrale temaer er kommunikasjon og meningsdannelse, kontekst og rammer, kommunikative funksjoner, tekstnormer og genrer, tekstorden og tekstkonstituerende prinsipper, teksters globale og lokale konneksjonsprinsipper.

Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.

Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emner gir en utdypet innsikt i visse former for kommunikasjons- og tekstteori/tekstanalyse, ofte vist til med begreper som diskursanalyse, diskursstudier, tekstlingvistikk, tekstvitenskap, tekstologi o.l.

Det legges vekt på en sosiokulturelt orientert tilnærming til kommunikasjons- og tekstteori/-analyse.

Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene har særlig grundige kunnskaper.

Publisert 3. okt. 2017 10:10 - Sist endret 19. nov. 2018 09:27