Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Semestoppgave.

Utlevering av oppgaven: 16. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 23. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppgave 1

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 22:29