Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

14. mai

Eksamensordning

Semestoppgave.

Innleveringsfrist: 28. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppgave 1

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 11:49