Semesterside for RETKOM4125 - Vår 2019

Emnet bygger på RETKOM2102/4122 – Samtaleanalyse. Det gir kunnskap om særtrekk ved samhandling i ulike institusjoner med tanke på slike ting som turtakingssystemer, aktivitetstyper og institusjonelle roller. Emnet gir innsikt i hvordan institusjoner og institusjonelle relasjoner skapes og opprettholdes på mikronivå gjennom de handlinger som utføres i dem. Endelig gir det kunnskaper om typiske utfordringer som kan oppstå i slike samtaler og hvordan de kan håndteres.

19. des. 2018 16:50