Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 23. november kl. 09:00

Innleveringsfrist: 23. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 20:21