Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 7. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 21:09