Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 3. juni kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jun. 2020 18:40