Emner innen europeiske språk, litteratur, europa- og amerikastudier

Viser 1–250 av 270 emner
Emne Studiepoeng
BKS4091 – Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4121 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
BKS4490 – Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
ENG4000 – Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4102 – Phraseology in English (10 studiepoeng) 10
ENG4103 – Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4106 – Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4108 – Tense and Aspect in English (10 studiepoeng) 10
ENG4111 – Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4112 – Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4115 – Texture and Linguistic Structure (10 studiepoeng) 10
ENG4116 – Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4117 – Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4118 – Relevance Theory: Language, Communication and Cognition (10 studiepoeng) 10
ENG4119 – Early Modern English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 – English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4151 – Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4163 – World Englishes (10 studiepoeng) 10
ENG4165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4166 – Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 – Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 – Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4340 – Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4341 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4344 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4345 – The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4361 – Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4363 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4364 – Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4365 – The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 – Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4373 – Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4412 – Travel Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4414 – The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4416 – Time and Money in the American Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4418 – The Gay Novel in English (10 studiepoeng) 10
ENG4419 – Children's Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4420 – Ethics in Contemporary British Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4422 – Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4423 – Reading Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
ENG4424 – Autobiography: Writing Selves in English (10 studiepoeng) 10
ENG4425 – Reading Joseph Conrad and W. G. Sebald: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4426 – Adapting Shakespeare: Literature and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4436 – English Literature and Human Rights (10 studiepoeng) 10
ENG4438 – Contemporary U.S. Illness Narratives and Biopolitics (10 studiepoeng) 10
ENG4455 – Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4456 – Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4458 – Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4474 – The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4500 – British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4517 – The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG4525 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4532 – The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4533 – American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG4534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4540 – Liberal Globalism and the American Future (10 studiepoeng) 10
ENG4541 – Cities and American Life (10 studiepoeng) 10
ENG4542 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4543 – History and Culture of Anglo-American Rock Music (10 studiepoeng) 10
ENG4550 – Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 – Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST4390 – Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EUS4010 – Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4011 – Digital Humanities: How to Read a Million Books? (10 studiepoeng) 10
EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
FRA4001 – Innføring i fransk filologi med vekt på språk (10 studiepoeng) 10
FRA4002 – Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4003 – Å skrive masteroppgave i fransk - metode og teori (10 studiepoeng) 10
FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 – Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4114 – Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4117 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA4118 – Fransk språkbruk: resymé (10 studiepoeng) 10
FRA4119 – Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4120 – Relativkonstruksjoner i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA4121 – Fransk språk: oversettelse i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
FRA4191 – Masteroppgave i fransk. Lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
FRA4193 – Masteroppgave i fransk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
FRA4194 – Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4195 – Masteroppgave i fransk språk (30 studiepoeng) 30
FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4308 – Litterært oversetterseminar 1 (fransk fordypning) (10 studiepoeng) 10
FRA4309 – Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA4310 – Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA4315 – Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA4370 – Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA4390 – Masteroppgave i franskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
FRA4391 – Masteroppgave i fransk litteratur (30 studiepoeng) 30
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4410 – Franskspråklig litteratur, temastudium (10 studiepoeng) 10
FRA4491 – Masteroppgave i oversettelse - fransk (30 studiepoeng) 30
FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4518 – Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4528 – La France dans le monde (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
FRA4592 – Masteroppgave i fransk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10
ITA4090 – Masteroppgave i italiensk (60 studiepoeng) 60
ITA4101 – Italiensk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
ITA4102 – Moderne italiensk språk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4104 – Moderne italiensk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4108 – Italiensk språk, vokabular og dialekter (10 studiepoeng) 10
ITA4301 – Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4308 – Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA4310 – Italiensk litteratur, leseemne (10 studiepoeng) 10
ITA4311 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4317R – La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA4318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 – Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4501 – Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4590 – Masteroppgave i latinamerikanske områdestudier (60 studiepoeng) 60
LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng) 5
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4300A – Litteraturteoretisk studium I (10 studiepoeng) 10
LIT4300B – Litteraturteoretisk studium I (20 studiepoeng) 20
LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
LIT4303 – The multimodal novel: Theory and contemporary practice (10 studiepoeng) 10
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4340A – Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B – Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4380 – Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 – Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4392 – Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
POL4091 – Masteroppgave i polsk (60 studiepoeng) 60
POL4121 – Polsk tekststudium (10 studiepoeng) 10
POL4490 – Masteroppgave i oversettelse - polsk (30 studiepoeng) 30
POR4090 – Masteroppgave i portugisisk (60 studiepoeng) 60
POR4103 – Portugisisk filologi (10 studiepoeng) 10
POR4104 – Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4090 – Masteroppgave: Russisk språk (60 studiepoeng) 60
RUS4111 – Kirkeslavisk (10 studiepoeng) 10
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4124 – Varieteter av russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4150 – Slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, russisk (60 studiepoeng) 60
RUS4301 – Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4302 – Litterært oversetterseminar for russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4310 – Milepæler i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4390 – Masteroppgave: Russisk litteratur (60 studiepoeng) 60
RUS4491 – Masteroppgave i oversettelse - russisk (30 studiepoeng) 30
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
RUS4504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS4550 – Teori og metode for Russland-studier (10 studiepoeng) 10
RUS4590 – Masteroppgave i Russland-studier (60 studiepoeng) 60
SLAV4000 – Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SLAV4114 – Innføring i sammenlignende slavistikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4103 – Spansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPA4109 – Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4110 – Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4117 – Spansk språk: Tekst og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4191 – Masteroppgave i spansk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
SPA4192 – Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4302 – Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4306 – Spanskspråklig lyrikk II (10 studiepoeng) 10
SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4308 – Spanskspråklig teater II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4311 – Leseemne i spanskspråklig litteratur (10 studiepoeng) 10
SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
SPA4390 – Masteroppgave i spanskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
SPA4490 – Masteroppgave i oversettelse - spansk (30 studiepoeng) 30
SPA4501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA4590 – Masteroppgave i spansk - kultur i den spanskspråklige verden (10 studiepoeng) 10
SPR4100 – Romansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPR4104 – Introduction to statistic methods in language and literature (10 studiepoeng) 10
SPR4106 – Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TRANS4401 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (10 studiepoeng) 10
TRANS4402 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (20 studiepoeng) 20
TSJ4091 – Masteroppgave i tsjekkisk (60 studiepoeng) 60
TSJ4121 – Tsjekkisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
TSJ4490 – Masteroppgave i oversettelse - tsjekkisk (30 studiepoeng) 30
TYSK4090 – Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4103 – Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 – Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 – Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 – Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 – Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 – Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 – Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 – Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 – Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 – Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 – Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 – Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10