Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BAL1501 - Høst 2004

Sensur:

Kandidatnr. og resultat:

1140: A

1141: D

1142:

1143: A

1144: D

1145: B

1146: C

1147: B

1148: B

1149: E

1150: D

1151: C

1152: B

1153: C

Ingen kandidater er trukket ut til muntlig eksamen.

8. des. 2004 01:00