Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BAL1501 - Høst 2006

Planen for seminarinnlegg og kommentarer måtte omrokeres litt pga en student som trakk seg. De som er direkte involvert har fått beskjed pr mail, og en revidert liste er lagt ut i Fronter.

15. sep. 2006 13:20

Kompendieopptrykket av Stavrianos kan kjøpes i kopiutsalget i bokhandelen.

25. aug. 2006 16:59