Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BAL1501 - Høst 2007

Plan for seminardelen ligger på http://folk.uio.no/kjetilrh/bal1501/seminar.html

24. sep. 2007 15:01

EAS-seminar tirsdag 11. september (ikke torsdag 6 sept. som sagt på forelesning 30.08), 1415-16 i kantina i 12. etasje Niels Treschow. Da vil Pål Kolstø legge frem en ny og revolusjonerende teori om nasjonalismens opphav og vesen: 'Nasjonalisme og konkurransen på arbeidsmarkedet. Eksempler fra russisk antisemittisme og nasjonal mobilisering i Sovjetunionen under perestrojka.' Teorien fremsettes i en artikkel i 'Nations and Nationalism' i 2008, og dere får anledning til å bli innviet i den før den kommer på trykk!

30. aug. 2007 17:41

Semesterside med læremidler og detaljert studieplan (folk.uio.no/kjetilrh/bal1501/)

23. aug. 2007 13:39