Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hugh Poulton, Suha Taji-Farouki: Muslim Identity and the Balkan State, 1997. London: Hurst & Co.. Kap. 1-7, 138 s.

Dennis P. Hupchick: The Balkans from Constantinople to Communism, 2001. New York: Palgrave. 443 s.

* Todorova, Maria, "Balkanism and Orientalism: are they different categories?" i Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University press, 1997, ss. 3-20, tils. 14 sider.

Pål Kolstø (ed.): Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, 2005. London: Hurst & Co. , artikkelen Ulf Brunnbauer: «Ancient Nationhood and the Struggle for Statehood: Historiographic Myths in the Republic of Macedonia», s. 262-296 (33 s.) og artikkelen Albena Hranova: «Historical Myths: The Bulgarian Case of Pride and Prejudice», s. 297-324 (27 s.).

Tilsammen 655 sider.

Et antall kortere artikler om minoritetsspørsmål og om de siste års utvikling (fås fra faglærer, ca. 150–200 s.).

Kursorisk

Dennis P. Hupchick and Harold E. Cox: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, 2001. New York: Palgrave. 100 sider.

Southeast European Joint History Project: Workbook 1: The Ottoman Empire,

Southeast European Joint History Project: Workbook 2: Nations and States in Southeast Europe,

* Teksten finnes i kompendium fra UniPub (Akademika)

Publisert 24. apr. 2007 19:19 - Sist endret 6. feb. 2015 08:34