Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BAL1501 - Høst 2009

Ved fristens utløp er det kommet inn oppgaveønsker fra 16 kursdeltagere (i tillegg har én godskrevet oppgave fra før). Dermed skulle det være gjørlig å avvikle seminardelen på to dobbelttimer, 1 og 8 oktober. Detaljert plan med fordeling av kommentatoroppgaver kommer senere.

Spredningen på oppgavetemaer er god, så dermed kan alle skrive sitt førsteønske, og det er bare å sette i gang!

2. sep. 2009 15:00

Link til emnene for kvalifiseringsoppgave er lagt til på infosiden.

27. aug. 2009 18:36

Infoside med lenker til forelesningsplan, presentasjoner, undervisningsmateriell : folk.uio.no/kjetilrh/bal1501/

20. aug. 2009 18:01