Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Dette emnet har ikke noe fellespensum. Pensum er den litteraturen hver student velger for sin oppgave. Alle kan velge tema for oppgave etter eget ønske, i samråd med faglærer. Det anbefales imidlertid å se på følgende bøker:

Eco, Umberto: Kunsten å skrive en akademisk oppgave, Hovedoppgave og masteroppgave, 2002. Idem forlag, Oslo. Kap. III.1, III.2.1-3 og Kap. V.

Førland, Tor Egil: Drøft , 1996. ad Notam, Gyldendal.

Publisert 25. okt. 2005 12:23 - Sist endret 19. sep. 2019 10:09