Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BAL3010 - Vår 2007

Liste med datoer og navn for gjennomgang av første versjon av semesteroppgaven er lagt ut i Fronter.

6. feb. 2007 20:13

Alle kursdeltakere må få godkjent tema og problemstilling for oppgaven av Svein Mønnesland eller Kjetil Rå Hauge innen den 8. februar. Tema og problemstilling legges ut i classfronter innen denne dato.

18. jan. 2007 14:37