Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Dette emnet har ikke noe fellespensum. Pensum er den litteraturen hver student velger for sin oppgave. Alle kan velge tema for oppgave etter eget ønske, i samråd med faglærer. Det anbefales imidlertid å lese følgende:

Kjelstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. , 1992. Universitetetsforlaget. Kap. 8, 9, 12, 13, 17.

Publisert 23. okt. 2008 15:53 - Sist endret 7. jan. 2009 19:05