Semesterside for BKS1102 - Vår 2016

 

Del 2 blir en prøve som skrives i undervisningen   7. april.
Husk at du må delta på og få godkjent prøven for å kunne gå opp til eksamen.

5. apr. 2016 09:29

BKS1102 i dag 29. mars: ingen undervisning pga. sykdom

29. mars 2016 13:18

Dette emnet har to obligatoriske muntlige oppgaver. Den første vil bli gjennomført i undervisningen i uke 9 (1. og 3. mars).  Denne obligatoriske oppgaven forutsetter at studenten er til stede i undervisningen og har lest pensumtekstene 1–12 (alle er i Fronter). Studentene må ha disse tekstene med til undervisningen i uke 9.  Den muntlige oppgaven vil bestå av én eller flere av følgende komponenter: 1) studentenes presentasjon av en tekst, 2) samtale med en medstudent om en tekst, 3) studenten svarer på lærerens spørsmål knyttet til pensumtekstene.

18. feb. 2016 18:15