Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS1110 - Høst 2004

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i BKS1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til BKS1120 før sensur foreligger. Alle som består BKS1110 er garantert plass på emnet.

17. nov. 2004 01:00

Pensumboken heter: Ucimo Hrvatski 1 (Udzbenik og Radna Biljeznica). Det er flere forfattere der: Visnja Barac - Kostrencic, Miljenko Kovacicek, Sonja Lovasovic, Dobeka Vignjevic.

25. aug. 2004 02:00