Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS1110 - Høst 2012

Det er ingen undervisning på torsdag 8. november. Undervisningen flyttes til fredag 9. november kl. 10.15-12 (Seminarrom 13, PAM). Det blir 4 timers undervisning fred. 9. nov.

6. nov. 2012 16:01

OBLIGATORISK OPPGAVE (skriftlig del) er på Fronter nå (mappe: Undervisningsmateriale). Innleveringsfrist: 19. november.

19. okt. 2012 15:03

Alle som tok den obligatoriske prøven den 9. oktober har bestått. OBS! Enkelte resultater har vært på grensen, dvs. problematiske, og personer som får individuell tilbakemelding om det problematiske resultatet kan få problemer på eksamenen dersom eksamensresultatet ikke blir bedre enn prøven.

18. okt. 2012 20:25