Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS1121 - Vår 2004

Muntlig eksamen vil bli avholdt 10 juni fra kl. 9.00 til 16.00 i seminarrom 100 NT. Kandidatene vil bli innkalt i alfabetisk rekkefølge, og det beregnes fra 20- 30 min. pr. kandidat. Faglærer Bekim Sejranovic, tlf. 22856714.

25. mai 2004 02:00