Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS1121 - Vår 2005

OBS! Merk at undervisningen er blitt foranndret. Se under punkt: Tid og sted.

3. mars 2005 01:00

OBS! Muntlig eksamen holdes 9. og 10. juni fra kl. 9 (20 eller 30 min. per. kand.) Kandidatene skal eksamineres i alfabetisk rekkefølge. Muntlig plan vil bli slått opp på BKS-tavlen, 10. et. NT to uker før eksamen.

3. mars 2005 01:00