Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS1121 - Vår 2010

OBS! Nytt sted og tid for seminarer på mandager: tirsdager kl. 16.15-18 i sem. rom 8 PAM (bytter med forelesninger i BKS1120).

4. mars 2010 11:39

Til alle som ikke deltar i undervisningen og ikke har avtalt dato for obligatorisk muntlig presentasjon:

Dere må ta kontakt med Munib Delalic og avtale en dato.

E-postadresse: munib.delalic@getmail.no

OBS! Uten obligatorisk aktivitet kan man ikke gå opp til eksamen.

3. mars 2010 22:13

Lesepensum for emnene BKS1120 og BKS1121:

En kopi ligger i posthyllen i NT, rom 1013. Studentene anbefales å kopiere pensumet før undervisningen skal begynne. Vennligst legg kopi i posthyllen igjen etter at du har kopiert materialet.

17. des. 2009 17:38