Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 4. mars 2010 11:39

OBS! Nytt sted og tid for seminarer på mandager: tirsdager kl. 16.15-18 i sem. rom 8 PAM (bytter med forelesninger i BKS1120).

Publisert 3. mars 2010 22:13

Til alle som ikke deltar i undervisningen og ikke har avtalt dato for obligatorisk muntlig presentasjon:

Dere må ta kontakt med Munib Delalic og avtale en dato.

E-postadresse: munib.delalic@getmail.no

OBS! Uten obligatorisk aktivitet kan man ikke gå opp til eksamen.

Publisert 17. des. 2009 17:38

Lesepensum for emnene BKS1120 og BKS1121:

En kopi ligger i posthyllen i NT, rom 1013. Studentene anbefales å kopiere pensumet før undervisningen skal begynne. Vennligst legg kopi i posthyllen igjen etter at du har kopiert materialet.

Publisert 11. des. 2009 11:48

Tekster som skal leses i uke 3 og 4, ligger i Fronter. Studentene skal forberede seg til timene, dvs. lese tekstene hjemme og slå opp ukjente ord og uttrykk i ordbøker.

Dette emnet forutsetter at studentene forbereder seg til alle timene. Vennligst sørg for at du får relevante tekster fra faglæreren på forhånd.

Studentene har selv ansvar for å skaffe seg alt kursmateriale som blir utdelt på seminarer. OBS! Ikke alt vil kunne finnes på Fronter. Alt utdelt materiale betraktes som pensum og er eksamensrelevant.