Dette emnet er nedlagt

Til alle som ikke deltar …

Til alle som ikke deltar i undervisningen og ikke har avtalt dato for obligatorisk muntlig presentasjon:

Dere må ta kontakt med Munib Delalic og avtale en dato.

E-postadresse: munib.delalic@getmail.no

OBS! Uten obligatorisk aktivitet kan man ikke gå opp til eksamen.

Publisert 3. mars 2010 22:13 - Sist endret 4. mars 2010 11:44