Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekstutvalg som fås hos emneansvarlig, studenten kopierer selv.

Emnene BKS1120 og BKS1121 har et felles lesepensum på ca. 200 sider. (Studentene som går på kun ett av disse emnene kan avtale et redusert pensum med emneansvarlig.)

En kopi fås hos emneansvarlig lærer. Studentene kopierer selv.

Studentene forventes å lese hele pensumet selvstendig hjemme med bruk av ordbok. Det forventes at studentene har forstått innholdet i tekstene, at de har lært seg ukjente ord og at de kan føre samtaler på BKS om innholdet i tekstene. Lesepensumet er eksamensrelevant.

Støttelitteratur

Bakker Haugen, Brit: Bosnisk, kroatisk, serbisk - norsk ordbok, 2008. Agave books.

Diana Mazalin-Boge, Hrvatsko-norveški rječnik. Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Haugen, Brit Bakker, Komadinic-Nikolic, Ljiljana, Mazalin-Bøge, Diana og Mønnesland, Svein: Norsk-bosnisk/kroatisk/serbisk ordbok, 2002. Sypress Forlag.

Benson, Morton: Standard English-Serbo-Crotian, Serbo-Croatian-English Dictionary. A Dictionary of Bosnian, Croatian and Serbian Standards, Cambridge University Press, 1998.

Publisert 13. okt. 2009 15:07 - Sist endret 11. des. 2009 12:09