Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Svein Mønnesland: Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk, Sypress forlag, 2002. Robert D. Greenberg: Language and Identity in the Balkans. Serbo-Croatian and Its Disintegration. Oxford University Press. 2008. (Eller kroatisk oversettelse: Robert D. Greenberg, Jezik i identitet na Balkanu. Raspad srpsko-hrvatskog. Srednja Europa, Zagreb 2005).

Magner, Thomas F.: “City dialects in Yugoslavia”, in: American contributions to the Eight International Congress of Slavists. Slavica Publishers, Columbus, Ohio 1978, s. 465-482.

Gammelgaard, Karen: “Hva er standardspråk?” i: Standardspråk underveis. Unipub 2004.

Mønnesland, Svein: “Bosnisk, kroatisk og serbisk”, i: Standardspråk underveis. Unipub 2004.

Støttebøker:

Kristoffersen. K.E, Gram Simonsen, H., Sveen, A.: Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget, 2008.

Brit Bakker Haugen: Bosnisk, kroatisk, serbisk-norsk ordbok, 2008. Agave books.

I tillegg blir det delt ut noen tekster på timene, studenten kopierer selv.

Publisert 21. mai 2013 12:50 - Sist endret 21. mai 2013 12:50