Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2111 - Høst 2013

Relevante sider/kapitler fra:

Pravopis srpskoga jezika (Mitar Pesikan, Jovan Jerkovic, Mato Pizurica). Matica srpska & Zavod za udzbenike, 1995.

eller

Hrvatski skolski pravopis (Stjepan Babic, Sanda Ham, Milan Mogus). Skolska knjiga, 2005.

eller

Pravopis bosanskoga jezika: prirucnik za skole (Senahid Halilovic). Centar za bosnjacke studije, 2005.

eller

Pravopis crnogorskog jezika. http://www.gov.me/files/1248442673.pdf

(eller fra en annen "pravopis").

 
14. aug. 2013 15:37

Kontakt faglærer for å avtale tid og sted.

8. juli 2013 09:27