Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2125 - Høst 2007

Seminar om Montenegro

Som et ledd i det UD-finansierte prosjektet "Nasjonal identitet i Montenegro" arrangeres det et seminar om språk og litteratur i Montenegro ved ILOS. Etter uavhengigheten i 2006 er fortsatt mange spørsmål uavklarte. Landet har ennå ikke fått ny grunnlov, hovedsakelig fordi man ikke har kunnet bli enige om det offisielle navn på språket. Språket er dermed blitt et hett politisk stridsspørsmål. Kulturlivet i Montenegro er i en brytningsperiode, noe som avspeiler seg i den nyere litteraturen, med spenninger mellom det tradisjonelle patriarkalske samfunnet og det moderne. To gjesteforelesere fra Det filosofiske fakultet ved Universitetet i Montenegro vil belyse disse spørsmålene. Forlesningene holdes på montenegrinsk.

Onsdag 17. oktober kl. 16.15-19.00.

16.15-17: Prof.Dr. Rajka Glušica: Aktualna jezička situacija u Crnoj Gori. 17.15-18: Doc. Dr. Tatjana Bečanovic: O crnogorskoj književnosti. 18.15-19: Spørsmål og diskusjon.

Seminarr...

10. okt. 2007 15:17

Husk at det ikke blir noen forelesning/seminar onsdag 17. oktober!

10. okt. 2007 14:40

SYDSLAVISK FILMSEMINAR: Hver mandag kl. 18.30. Sophus Bugge, aud. 2. Engelsk tekst. Fri adgang.

03.09. Husker du Dolly Bell? (Sjećaš li se Dolly Bell. Emir Kusturica. SFR Jugoslavia, 1981).

29. aug. 2007 14:43