Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2125 - Vår 2006

Fra og med fredag 24.02.06 er tidspunktet på undervisningen flyttet til kl 14 - 18 annenhver fredag. Den blir fortsatt på grupperom 112 Harriet Holters hus.

14. feb. 2006 14:21

Pensum: Malić, Dragica: „Povijesne jezične promjene“, E. Barić (et al.) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb, 1995, s. 601-635; Jonke, Ljudevit: „Osnovni problemi hrvatskoga književnog jezika u 19. stoljeću“, Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća. Matica hrvatska, Zagreb 1971, s. 97-120; Jonke, Ljudevit: „Postanak novijega književnog jezika u Hrvata i Srba“, Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 1971; Tafra, Branka: Hrvatski jezik u doba ilirizma (17 s.); Magner, Thomas F.: “City dialects in Yugoslavia”, American contributions to the Eight International Congress of Slavists. Slavica Publishers, Columbus, Ohio 1978, s. 465-482. Gallis, Arne: “Vuk Karadzic – Jugoslavias Ivar Aasen”, A. Gallis, Kulturliv på Balkan. Solum forlag 1978, 99-122. Ivić, Pavle: “Vuk Karadžić i srpski književni jezik”, P. Ivić, O jeziku nekadašnjem i sadašnjem, BIGZ-Jedinstvo, 1990, s. 222-238.

29. des. 2005 13:38

Emnepåmelding: dersom du venter på sensur i et emne som må være avlagt før du begynner på dette emnet, må du vente med å registrere deg til etter at sensuren har falt. Siste frist: 1. febr./06 (inkl. sem.avgift).

8. des. 2005 12:08