Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2300 - Vår 2012

Eksamen: Det er anledning til å bruke en ordbok (tospråklig eller ettspråklig). Vis ordboken til eksamensinspektøren ved fremmøte.

22. mai 2012 11:22

Pensumliste og kopier av pensumtekster ligger i Fronter.

24. jan. 2012 10:59