Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2300 - Vår 2014

Obligatorisk lesestoff fra Povratak...: første 40 s., fra "Svitalo je..." til "Foringe nikakve nije bilo..."; siste del fra: "Dugo je tako kiša tukla o prozore..."

Fra Pisma iz Norveske: kap. I

 

4. mars 2014 11:50


Den obligatoriske oppgaven er en tekstanalyse. Den må ta for seg en litterær tekst (eller flere tekster) skrevet på BKS. Det kan være prosa, poesi eller drama. Man må sette den valgte teksten i dens kulturhistoriske kontekst og bruke relevante fagbegrep i selve analysen. Oppgaven må vise at studenten har benyttet relevant sekundærlitteratur.


Teksten kan være noe fra pensumlisten, men det anbefales å bruke tekster som ikke står på pensum. VIKTIG: Studenten leverer temaforslag til den emneansvarlige. Husk at temaet ditt må bli godkjent før du begynner å skrive! Det må bli avtalt med – dvs. godkjent – av den emneansvarlige læreren innen 21. februar. Oppgaven leveres på e-post senest 30. april.

3. feb. 2014 15:07