Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2501 - Høst 2011

Kvalifiseringsoppgaven skal leveres i løpet av mandag 7. november, dvs. før kl. 24.00.

28. okt. 2011 16:06

Kvalifiseringsoppgave (innlevering 7.11.):

Kjønnsroller i Montenegro. Systematiser temaer som går på kjønnsroller og kvinnens stilling i Montenegro i gamle dager (tidlig 1900-tall). Sammenlign utsagnene fra de kvinnene Zorka Milich har intervjuet.

Montenegros uavhengighet. Drøft historiske argumenter for og imot Montenegros uavhengighet.

Religion og politikk. Sammenlign hvilken politisk rolle religion har spilt for serberne og kroatene.

20. sep. 2011 21:00

Hele boken om Montenegro (Florian Bieber) ligger nå på Fronter-Undervisningsmateriale (den oppgitte linken fungerer ikke lenger).

21. aug. 2011 13:20